Sz�chenyi Istv�n Szakkoll�gium
1092 Budapest, R�day utca 43-45 » tel: 06 (1) 482-7586

Ad�sz�munk: 19011802-2-43

A szakkoll�giumr�l » SZMSZ

A SZCHENYI ISTVN SZAKKOLLGIUM
SZERVEZETI S MKDSI RENDJE
S A SZAKMAI MUNKA RENDJE


Utols mdosts:
SZMSZ: 2009. prilis 29.
SZMR: 2008. november 19.

A Szchenyi Istvn Szakkollgium
Szervezeti s Mkdsi Rendje (SZMSZ)

I. LTALNOS RENDELKEZSEK
I.1. PREAMBULUM 2
I.2. A SZAKKOLLGIUM F CLJA
I.3 A SZAKKOLLGIUM F FELADATA
II. STATUS
II.1. DEFINCIK
II.1.1. Tag
II.1.2. Senior
II.2. A SZAKKOLLGIUM FELVTELI RENDSZERE
II.3. TAGSG MEGSZNSE
II.3.1. Valamely Tag tagsga megsznik
II.3.2. Valamely Senior seniori tisztsge megsznik
II.4. A TAGI STATUS SZNETELTETSE S FOLYTATSA
II.5. A VGZETT SZCHENYI ISTVN SZAKKOLLGISTK TRSASGA
III. A SZAKKOLLGIUM OKTATSI RENDSZERE
III.1. FELPTSE
III.2. A BESZMOLSI RENDSZER
III.3. A SZAKMAI MUNKA RENDJE
IV. A DNTSHOZATAL ELVEI
V. A SZAKKOLLGIUM SZERVEZETI FLPTSE
V.1. A SZAKKOLLGIUMI GYLS
V.1.1. Definci
V.1.2. sszehvsa
V.1.3. Lebonyoltsa
V.1.4. A szavazati jog
V.1.5. A titkos szavazs
V.1.6. A szavazs szablyai
V.1.7. Hatskre
V.2. A SZAKKOLLGIUM LLAND TISZTSGVISELI S SZERVEZETEI
V.2.1. ltalnos krdsek
V.2.2. A DB
V.2.2.1. Definci
V.2.2.2. sszettele
V.2.2.3. Megvlasztsnak szablyai
V.2.2.4. Szavazkpessgnek felttelei
V.2.2.5. lsei
V.2.2.6. Hatskre
V.2.3. Az SZTT
V.2.3.1. Definci
V.2.3.2. Hatskr
V.2.4. FEB
V.2.2.5. Igazgat
V.2.2.6. Szakmai igazgathelyettes
V.2.2.7. Kzssgi igazgathelyettes
V.2.2.8. lland felelsk
V.2.2.8.1. Gazdasgi Felels
V.2.2.8.2. Kutatskoordintor
V.2.2.8.3. Pnztros:
V.2.2.8.4. Knyvtfelels(k)
V.2.2.8.5. Arculatfelels
V.2.2.8.6. Szmtgpfelels(k)
V.2.2.8.7. KB-tag
V.3. AD HOC TISZTSGEK
VI. A SZAKKOLLGIUM GAZDLKODSA
VI.1. A GAZDLKODS RENDJE
VII. EGYB RENDELKEZSEK

A Szchenyi Istvn Szakkollgium szakmai rendje (SZMR)
I. ltalnos rendelkezsek
II. A kurzusrendszer lersa
1. ltalnos szablyok
2. Az alapoz kurzusok rendszere
3. Az ismeretbvt s kutatkurzusok rendszere
4. A tutori kpzs
III. A kurzusrendszer mkdtetse, az SZTT feladatkre:
IV. A szakkollgium beszmolsi rendszernek mkdse
V. Kurzusrendszeren kvli kutatsok
V.1. A kurzusrendszeren kvli kutatsok beindtsa s lebonyoltsa
V.2. A kutati munka elismerse
V.3. A kutatsokban rsztvev tagok djazsa

Mellkletek
Az SZMSZ-ben hasznlt fogalmak defincii
Szakmai dj alaptsa
A Kirly Rita Dj alapt okirata
Tanri Djak alaptsa
Szakkollgiumi gylsi hatrozat a Szchenyi Istvn Szakkollgium s a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny kztti egyttmkdsrl
I.1. Preambulum
 1. A Szchenyi Istvn Szakkollgium (a tovbbiakban "Szakkollgium") a Budapesti Corvinus Egyetem (a tovbbiakban "BCE") (korbbi BKE, BKE) Budapest, Rday u. 43-45. szm alatti kollgiumnak (Fldes Ferenc Kollgium) pletben mkdik. Egyttmkdik az egyetemnek a profiljhoz ill tanszkeivel, valamint a tbbi szakkollgiummal, amelyek eredmnyeire messzemenen tmaszkodik.

 2. A szakkollgium alapveten elfogadja "A Budapesti Corvinus Egyetem kollgiumainak s kollgiumaiban mkd szakkollgiumainak szervezeti s mkdsi rendjt". A sajtossgainak megfelel klnbsgekre ezen szablyzat pontjai a mrvadak.

 3. A szakkollgium s tagjai magukra nzve alapveten kteleznek tekintik a Fldes Ferenc Kollgium hzirendjt.

I.2. A szakkollgium f clja:

A BCE rtelmisgkpzsi cljainak s a szakkollgiumi mozgalom cljainak megfelelen, az egyetemi oktatst kiegsztve a relis, kritikus trsadalomtudomnyi s kzgazdasgtudomnyi felkszltsg, gondolkods s a kzmvelds elsegtse a szakkollgiumban s az egyetemen; a nyitott, innovatv rtelmisgi szakemberr s a demokrata, autonm kzssgi emberr vls sztnzse.
A fentiek rdekben a magyar trtnelem szakmai s nkormnyzati tren is sznvonalas kollgiumi hagyomnyaira tmaszkodunk, figyelembe vve az angolszsz college-ok tapasztalatait s honi alkalmazsi lehetsgeit.

I.3. A szakkollgium f feladata:
 1. tagjai szmra - az egyetemi ktelezettsgek eredmnyes teljestse mellett, azokon tlmen - egyni s kzs alkot, kutat munka feltteleinek biztostsa,

 2. kzgazdasgtudomnyi s ms trsadalomtudomnyi kurzusok mkdtetse

 3. profiljba ill eladsok, szaktborok, kirndulsok szervezse,

 4. demokratikus kzlet, emberlptk kzssgi let folytatsa, kzleti tevkenysg a kzvetlen prtpolitizlstl mentesen,

 5. rszvtel az egyetem szakmai s kzletben, egyttmkds hasonl profil, cl intzmnyekkel,

 6. az emberhez mlt letmd elemei megvalstsnak elsegtse (egszsg, sport, barti kapcsolatok stb.),

 7. kapcsolatok polsa hasonl profil szervezetekkel, s ms jogi s magnszemlyekkel.

II. Sttusz

II.1. Defincik
II.1.1. Tag
 1. az tekinthet tagnak (a tovbbiakban "Tag"), aki rvnyes s sikeres felvtelit tett a Szakkollgiumba, a felvteli eredmnynek kihirdetst kvet naptl tagsgnak megsznsig.

 2. Tag lehet minden olyan hallgat, aki felsoktatsi intzmnyben nappali tagozatos bolognai rendszer egyetemi kpzsben vagy osztatlan kpzsben vesz rszt.

 3. A szakkollgiumnak nem bentlak Tagjai is lehetnek.

 4. A Tag nem lehet tagja ms szakkollgiumnak. E tekintetben az Erasmus Kollgium nem minsl szakkollgiumnak.

 5. a Tag "Aktv Tag" vagy jelen SZMSZ II.4. pontja szerinti szneteltets esetn "Passzv Tag"

II.1.2. Senior
 1. Az tekinthet seniornak (a tovbbiakban "Senior"), akit a kollgiumi gyls megvlaszt.

 2. A seniori tisztsgre szl megbzats egy vre szl (ltalban vente jlius 1-tl).

 3. A Senior (lehetleg egyetemen abszolvlt Tag vagy Vgzett) feladata az, hogy tapasztalatval, szakmai felkszltsgvel s/vagy kzssgi munkjval segtse a Szakkollgium tevkenysgt.

II.2. A szakkollgium felvteli rendszere
 1. A Szakkollgium vente tavasszal tartja a felvteliket. A pontos idpontot a Dikbizottsggal (a tovbbiakban "DB") egyeztetve a Felvteli Bizottsg (a tovbbiakban "FEB") hatrozza meg. A Szakkollgiumba olyan egyetemi hallgatk jelentkezhetnek, akiknek rettsgi vizsgitl a Szakkollgiumi felvteli idpontjig legfeljebb ngy v telt el, nappali tagozaton alapkpzsben vagy osztatlan kpzsben vesznek rszt, tovbb szakjuk els szemesztert sikeresen lezrtk, de msodik szemesztert mg nem fejeztk be.

 2. A Szakkollgiumba jelentkez hallgatk felvtelrl a FEB dnt.

 3. A felvteli eltt a felvteliztetknek lehetsget kell biztostani a felvtelizk megismersre.
  • Ennek rdekben a szakkollgium a felvtelizkkel kzs rendezvnyeket szervez, amelyeken szksges a felvteliztetk megjelense. E kzs rendezvnyek szervezsrt a FEB a felels.
  • A felvteli krdv a felvteli rendszer fontos rsze A krdv elksztsrt a felvteli bizottsg a felels, kidolgozsban a szakkollgium brmely tagja rszt vehet.
  • A jelentkez felvtelrl a FEB dnt. A FEB lsein a szakkollgium tagjai tancskozsi joggal rszt vehetnek.
  • A FEB-en belli koordincirl, a bels dntsi mdszerrl, a dnts sorn alkalmazand szempontokrl s a felvteli pontos idpontjrl a felvteli bizottsg maga dnt.

 4. A bizottsg a felvtelit kvet szakkollgiumi gylsen beszmol a felvtelirl, annak eredmnyt kihirdeti s arrl a jelentkezt tjkoztatja.

 5. Aki a Szakkollgiumba egyszer mr sikeres felvtelit tett, az nem felvtelizhet jra a Szakkollgiumba

II.3. Tagsg megsznse
II.3.1. Valamely Tag tagsga megsznik:
 1. annak a tanvnek a vgn, jnius 30-n; amelyben a tag az utols Szakkollgiumhoz ktd szakjn is megszerzi az Abszolutriumot, illetve korbban a kvetkez esetekben:

 2. ha kilp a szakkollgiumbl (jelen SZMSZ V.2.2.6 e) pontja szerint),

 3. ha a Tag a kurzusjelentkezs vgs hatridejt sikeres jelentkezs nlkl, elmulasztja, valamint a jelen SZMSZ II.4.a) pontja szerinti szneteltets hatridejt is elmulasztja,

 4. automatikus kizrdssa, a III.2.k pont alapjn,

 5. Kizrssal a szakkollgiumi gyls hatrozata ltal. Ennek folyamata a kvetkez:
  • Ha a tag hosszabb ideig nem, vagy alig vesz rszt a szakkollgium munkjban, akkor a szakkollgiumi gyls a krlmnyek mrlegelse, az illet meghallgatsa utn kizrssal megszntetheti tagsgi viszonyt.
  • Kizrsi javaslatot a szakkollgium tagjai DB-lsen tehetnek. A javaslatot indokolni kell. A DB kteles az gyet rdemben megtrgyalni s egy szakkollgiumi tagot - aki az illett jl ismeri s ezt vllalja - felkr arra, hogy beszljen azzal, aki ellen a kizrsi javaslat felmerlt. A felkrt tag DB-lsen szmol be a lefolytatott beszlgetsrl.
  • Ha a kizrsi javaslat megismtldik, a DB meghvja az illett a kvetkez lsre, s ott testletileg elbeszlget vele. Csak ilyen elzmnyek utn vihet kizrsi javaslat - indoklssal - a szakkollgiumi gyls el. A javaslat akkor is a szakkollgiumi gyls el vihet, ha a fenti folyamat lezrult, de a DB nem javasolja a kizrst.
  • A kizrshoz a szakkollgiumi gyls ktharmados szavazati tbbsge szksges.

 6. a fenti felttelek brmelyiknek fennllttl fggetlenl is a tag szakkollgiumi felvteltl szmtott 6. v elteltvel a szakkollgiumi tagsg vget r.

 7. a VI.1 alapjn a harmadik elmulasztott szakkollgiumi gylst kveten. Ezgyben a szakkollgiumi gyls a szakkollgista plyafutsa alatt sszesen egyszer dnthet a szakkollgista visszavtelrl.

 8. ha a Tag hallgati jogviszonya megsznik minden Szakkollgiumhoz Ktd Szakjn

 9. nem sznik meg a tagsgi jogviszony, ha a bolognai rendszer kpzsben tanul Tag a BSc/BA diploma a Tag utols Szakkollgiumhoz Ktd Szakjn trtn megszerzse utni
  • 1 ven bell vagy,
  • ha ksbbi, a diploma megszerzst kvet mesterkpzsi felvteli eredmnyig felvtelt nyer a II.1.1.b pontban meghatrozott felsoktatsi intzmny mesterkpzsre.


II.3.2. Valamely Senior seniori tisztsge megsznik:
 1. ha seniori mandtuma jravlaszts nlkl lejr,

 2. ha tisztsgrl lemond,

 3. Ha a szakkollgiumi gyls megbzatst visszavonja (jelen SZMSZ V.2.1.f pontja alapjn)

 4. Jelen SZMSZ V.1.1 c) pontja alapjn a harmadik elmulasztott szakkollgiumi gylst kveten. Ezgyben a szakkollgiumi gyls a szakkollgista plyafutsa alatt sszesen egyszer dnthet a Szakkollgista visszavtelrl.

II.4. A Tagi status szneteltetse s folytatsa
 1. A Tagi status szneteltetsre flvenknt van lehetsg, melyet a kurzusjelentkezs lezrtt kvet 30 napon bell a Tag - szban vagy rsban - jelez az SZTT fel, melyet az tovbbt a DB fel. A tagsg teljes idtartama alatt sszesen legfeljebb ngy szemeszter erejig, a tag egyetemi hallgati jogviszonynak folytonossga vagy hivatalos szneteltetse mellett van lehetsg a szakkollgiumi tagsg szneteltetsre. Tagsgnak szneteltetse alatt a Tag "Passzv Tag"

 2. A szneteltets s a felfggeszts idtartama alatt a Tagsgbl ered valamennyi jog - belertve a bentlakst is - s ktelezettsg sznetel.

 3. Flv kzben -vagyis a kurzusjelentkezs lezrsa utn- csak abban az esetben van lehetsg a tagsgi viszony szneteltetsre, ha a tag legalbb 12 hetes idtartamban klfldi felsfok oktatsi intzmnyben tanul.

 4. A megszakts utn a Tagsgi viszony a kvetkez flvtl automatikusan folytatdik.

II.5. A Vgzett Szchenyi Istvn Szakkollgistk Trsasga
 1. aki a vgzs albb meghatrozott feltteleit teljesti, a Vgzett Szchenyi Istvn Szakkollgistk Trsasgnak tagjv vlik (a tovbbiakban "Vgzett").
 2. a vgzs felttelei:
  1. Abszolutrium szerzse Szakkollgiumhoz Ktd Szakon
  2. egy sv sszes alapoz kurzusnak s a Tag els Szakkollgiumban tlttt vben az SZTT ltal meghatrozott szm kszsgfejleszt kurzusnak az elvgzse
  3. kutatkurzus teljestse
  4. legalbb egy elfogadott TDK-dolgozat megrsa

 3. a fentiektl fggetlenl a Szakkollgium volt Igazgati, Igazgathelyettesei s a Seniorok mandtumuk kitltse utn automatikusan Vgzettek lesznek.

 4. c/A) a II.5.b) iii. pontban meghatrozott kutatkurzus kivlthat egy a II.5.b) iv.pontban meghatrozottl klnbz, elfogadott TDK-dolgozattal a vgzettsghez szksges tbbi felttel egyttes teljeslse esetn, ezen pontban meghatrozott TDK-dolgozattal ismeretbvtkurzus-beszmol nem vlthat ki
 5. a vgzett sttuszhoz a Tagok a felvteli vkben hatlyos vgzsi feltteleket ktelesek teljesteni. Ettl a rendelkezstl csak az rintett javra lehet eltrni.

III.1. Felptse
A szakkollgium tagjai szakmai munkjukat elssorban a szakkollgium oktatsi rendszerben vgzik. Ennek felptse a kvetkez:
 • a tagsg kezdettl meghatrozott ideig tart ktelez alapoz kurzusok;

 • ismeretbvt- s kutatkurzusok;

 • egyni szakmai munka tutor irnytsa mellett.

Az oktatsi rendszert kiegsztik az oktatsi rendszeren kvli kutatsok, amelyek clja a tagok szakmai fejldsnek elsegtse. A kutatsok beindtsrl a DB s a Szakmai Tudomnyos Tancs (a tovbbiakban "SZTT") egytt dnt.
A kollgium a kutatsrt tagoknak nem fizet, ettl csak kivteles esetben lehet eltrni, amelyrl - megfelel felttelek meglte esetn - a DB s az SZTT kzsen dnt a kollgium anyagi helyzetnek, illetve a berkez kutats szakmai sznvonalnak figyelembevtelvel.


III.2. A beszmolsi rendszer
 1. A szakkollgiumi beszmolsi rendszer clja a teljestmny mrse, visszacsatolsa, a motivci erstse, valamint szakkollgiumi szakmai kzleti s kommunikcis frum mkdtetse.

 2. Minden Tag minden flvben beszmol legalbb egy beszmolsi ktelezettsggel felvett kurzusbl, vagy tutora mellett vgzett munkjrl.

 3. Adott flvben beszmolsi ktelezettsggel felvett kurzusbl a szakkollgistnak elfogadott beszmolt kell ksztenie. Ennek alapvet formja rsbeli beszmol elksztse s annak szbeli megvdse. A kurzusvezet azonban ms formt is meghatrozhat, az SzTT-vel (Szakmai Tudomnyos Tancs) egyeztetve.

 4. A beszmol elfogadshoz a Tagnak az albbi kvetelmnyeknek kell megfelelnie:
  Formai kvetelmnyek:
  1. rszvtel a kurzuson, tovbb
  2. vagy
   1. az rsbeli beszmol elksztse hatridre;
   2. a szbeli beszmol a megadott hatridn bell; s
   3. az opponensi vlemny megrkezse legksbb a szbeli kezdetig;
  3. vagy a kurzusvezet tanr ltal meghatrozott beszmolsi formban val rszvtel.
  Tartalmi kvetelmnyek: Az opponens nyilatkozata a beszmol elfogadsrl.

 5. A beszmol elfogadst az opponens szakmai szempontok, a kurzusvezet tanr vagy a tutor a flv sorn vgzett munka alapjn, az SZTT pedig a formai kvetelmnyek megsrtsre hivatkozva utasthatja el.

 6. Az elfogadott TDK-dolgozat az adott flvben mentest egy ismeretbvt kurzuson val beszmols all.

 7. A tutori kpzs msodik flvben beszmol gyannt csak a tutor mellett vgzett szakmai munka eredmnyeknt ltrejtt, elfogadott TDK-dolgozat fogadhat el.

 8. Aki egy adott kurzust kutatkurzusknt vgez, annak els flvnek teljestst a kurzusvezet tanr igazolja. Csak ezen igazols meglte esetn folytathat a kutatkurzus a kvetkez flvben.

 9. Ha a kutatkurzust vgz flvnek teljestst a kurzusvezet tanr jelen SZMSZ III.2.h pontjnak megfelelen nem igazolja, a kutakkurzus els flve ismeretbvt kurzus elvgzseknt kerl beszmtsra a Tagnak amennyiben jelen SZMSZ III.2.d pontjnak megfelel beszmolt nyjt be az SZTT ltal meghatrozott hatridre.

 10. A szakkollgiumi tagsg idtartama alatt egy alkalommal minden tagnak lehetsge van egy ismeretbvt kurzuson val beszmolt kihagyni (a tovbbiakban "Passz"). Passz esetn az adott kurzus elvgzett kurzusnak minsl, ha a Tag a beszmol leadsn s megvdsn kvli minden felttelt teljestett.

 11. A formai felttelek valamelyiknek nem teljestse esetn az SZTT a mulaszts okait mrlegelve vagy - egyhang dntssel - lehetsget ad a beszmol ptlsra, vagy az gyet a szakkollgiumi gyls el terjeszti, amely ktharmados tbbsggel adhat lehetsget a beszmol ptlsra. A szksges tbbsg hjn a Tag tagsgi viszonya automatikusan megsznik. A beszmol hatridejnek lejrta s a szakkollgiumi gyls kztti idtartamban a tagsg felfggesztdik (rtelemszeren a jelen SZMSZ II.4.e pontban foglaltak ilyenkor nem alkalmazhatk). A tartalmi felttel nem teljeslse esetn a kurzusvezet tanr vagy tutor ltal megszabott keretek kztt a szakkollgistnak lehetsge van az el nem fogadott beszmol ptlsra. Ha erre mgsem kap lehetsget, az SZTT kteles az gyet a szakkollgiumi gyls el terjeszteni, amely a fenti eljrshoz hasonlan dnt. Ha a szakkollgiumi gyls lehetsget ad a Tag szmra beszmoljnak ptlsra, ennek mdjrl az SZTT dnt az rintett Tag s a kurzusvezet tanr, vagy tutor meghallgatsa utn.

III.3. A szakmai munka rendje
A szakmai munka rendjt a szakkollgiumi gyls kln szablyzatban hatrozza meg, amelyet egyszer tbbsggel fogad el, mdost vagy trl el.


 1. A szakkollgiumban s annak testleteiben a dntsek lehetsg szerint konszenzus alapjn szletnek. A konszenzus kialakulsnak eszkzei:

  1. a Szakkollgium sszes szervezeti esemnynek sokoldal nyilvnossga a Szakkollgistk, az igazgat s az igazgathelyettesek szmra,
  2. a minl teljesebb kr informciramls, s
  3. a dntsek megfelel, szakszer elksztettsge, vitja.

 2. A klnbz tekintetben kialakul kisebbsgek rdekei klns vdelmet lveznek.

 3. A szavazs ltalnos szablyai
  1. A szakkollgiumban a dntseket fszably szerint a jelenlvk tbbsge hozza ("Egyszer Tbbsg")
  2. Ahol az SZMSZ ktharmados dntst emlt, ott a jelenlvk ktharmadt (2/3) kell rteni. ("Minstett Tbbsg")
  3. A szakkollgium testletei (szakkollgiumi gyls, DB, SZTT, FEB) szavazsi szablyaikat ajelen SZMSZ-ben lertakon kvl - a jelen SZMSZ-ben nem szerepl esetekben - maguk hatrozzk meg.


V.1. A szakkollgiumi gyls
V.1.1. Definci
 1. A szakkollgiumi gyls a szakkollgium legmagasabb dntshoz fruma. Dntsei minden Szakkollgistra s tisztsgviselre ktelez rvnyek.

 2. A szakkollgiumi gyls dnt a szakkollgium stratgiai jelentsg gyeiben.

 3. A szakkollgiumi gylsen val rszvtel minden Aktv Tag s Senior szmra ktelez. A tag egy tanv alatt legfeljebb kt alkalommal mulaszthatja el a gylsen val rszvtelt.

V.1.2. sszehvsa
A szakkollgiumi gylst a DB kteles sszehvni:
 1. szksg esetn, de vente legalbb ngy alkalommal;

 2. minden olyan esetben, ha a szakkollgium legalbb hrom tagja a tma megjellsvel kri. Ez utbbi esetben a szakkollgiumi gyls idpontjt aszerint kell meghatrozni, ahogy ezt a tma szempontjbl az sszehvst krk szksgesnek tartjk, ilyen igny hinyban kt hten bellre, azonban nem lehet a kirst kvet egy htnl kzelebbi idpontra kitzni

V.1.3. Lebonyoltsa
 1. A szakkollgiumi gylsek idpontjt s tervezett napirendjt, az rsos elterjesztseket (a szablyzatokat rsban kell elterjeszteni) a rszvtelhez s a felkszlshez megfelel idben, tovbb jegyzknyvt s hatrozatait a szakkollgiumi tagok szmra nyilvnossgra kell hozni.

 2. Mindazok, akik nem Szakkollgistk, a szakkollgium tisztsgviseli vagy Vgzettek, a szakkollgiumi gylsen csak annak engedlyvel vehetnek rszt.

 3. A szakkollgiumi gyls egyes napirendi pontjainak elksztse a DB feladata.

 4. A szakkollgiumi gyls napirendjt a DB nyjtja be, miutn azt elzetesen lsn megtrgyalta.

 5. A napirendet a szakkollgiumi gyls a gyls elejn Egyszer Tbbsggel elfogadja. Elfogads hinyban a kollgiumi gyls feloszlik, vagy a napirendet mdostja jelen SZMSZ V.1.3.f pontja alapjn.

 6. A szakkollgiumi gyls napirendjt a szakkollgiumi gyls brmikor Egyszer Tbbsggel mdosthatja.


V.1.4. A szavazati jog
 1. A szakkollgiumi gylsen szavazati joga van az Aktv Tagoknak, a Senioroknak, az igazgatnak s az igazgathelyetteseknek , kivve a felfggesztett tagsggal rendelkezket (a tovbbiakban egytt "Szavazati Joggal Rendelkezk", kln-kln "Szavazati Joggal Rendelkez").

 2. Minden Szavazati Joggal Rendelkeznek egy szavazata van.

 3. Szavazati jogval csak a szakkollgiumi gylsen szemlyesen megjelen Szavazati Joggal Rendelkez lhet.

 4. A szakkollgiumi gyls szavazkpes, ha a Szavazati Joggal Rendelkezk teljes kre szmra meg lett hirdetve, s a Szavazati Joggal Rendelkezk tbb mint tven szzalka (>50%) megjelenik a szakkollgiumi gyls megnyitsakor. A szakkollgiumi gyls hatrozatkpes, ha a szavazati joggal rendelkezk legalbb negyven szzalka (>=40%) jelen van s rszt vesz a szavazsban s rvnyes szavazatot ad le. (a tartzkods rvnyes szavazatnak szmt)

V.1.5. A titkos szavazs
Brmely krdsben egyetlen tag megindokolt javaslatra titkos szavazst kell elrendelni.

V.1.6. A szavazs szablyai
 1. a szakkollgiumi gyls dntseit fszably szerint Egyszer Tbbsggel hozza (jelen SZMSZ IV.c.i pontjnak megfelelen)

 2. Minstett Tbbsgre van szksg az albbi esetekben:
  1. a Szakkollgium SZMSZ-nek hatlyba lptetse, mdostsa, valamint j SZMSZ alkotsa esetn;
  2. kizrsi javaslat s az elmulasztott beszmol ptlsnak lehetv ttele esetn, jelen SZMSZ II.3.1 d) s e) pontja alapjn;
  3. nagy politikai jelentsg gyekben;
  4. egy eldnttt javaslat ugyanazon a szakkollgiumi gylsen trtn jraflvetse esetn; s
  5. minden olyan esetben melyben az SZMSZ Minstett Tbbsget r el.

 3. Tbb, ugyanarra a trgyra vonatkoz javaslat esetn preferenciaszavazst kell elrendelni. A preferenciaszavazs Egyszer Tbbsggel trtnik. Kettnl tbb javaslat esetn, ha nincs meg az egyszer tbbsg, akkor a legkevesebb szavazatot kapott lehetsg kizrsval j preferenciaszavazst kell tartani. A preferenciaszavazs vgn megmarad javaslatrl az elbbi pontok alapjn kell dntst hozni.

 4. A szakkollgium jvjt hossz tvon meghatroz, klnsen fontos krdsekben (pldul ms szervezethez, koalcihoz val intzmnyes csatlakozs) a Szavazati Joggal Rendelkezk tz szzalknak (10%) vtjoga van.

V.1.7. Hatskre
A szakkollgiumi gyls kizrlagos hatskrbe tartozik:
 1. a Szakkollgium SZMSZ-nek, valamint SZMR-nek megalkotsa s mdostsa.

 2. a Szakkollgium tisztsgviselinek megvlasztsa beszmoltatsa, visszahvsa a kooptlt DB-sek megvlasztsnak kivtelvel. A tisztsgviselket a Szavazati Joggal Rendelkezk - esetleg vlasztst elkszt ad hoc bizottsg elzetes segtsge mellett - jellik magn a gylsen. Csak jelenlv szemlyre lehet szavazni, kivve, ha a szakkollgiumi gyls eltt ad hoc jellbizottsg mkdtt, amely a szakkollgiumi gylsen megjelenni nem tud szemly jellst is regisztrlta, s a jellst az adott szemly rsban elfogadta. Ezt a nyilatkozatot a szakkollgiumi gyls jegyzknyvhez csatolni kell. A tagsg felfggesztse a jellhetsget s a vlaszthatsgot is kizrja. Passzv Tag jellhet s vlaszthat, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A DB-be csak Tag jellhet s vlaszthat.

 3. Tag kizrsa a Szakkollgiumbl,

 4. az elmulasztott beszmol ptlsnak lehetv ttelrl val szavazs a jelen SZMSZ II.3.1.e. pontja alapjn;

 5. a Szakkollgium nagy politikai jelentsg rendezvnyei szervezsnek, illetve az ilyenekben val hivatalos rszvtelnek az elhatrozsa,

 6. a Szakkollgium fontos hivatalos kls kapcsolatainak az elhatrozsa,

 7. a Szakkollgium szakmai kiadvnysorozatainak alaptsa,

 8. a Szakkollgium bels kitntetsnek alaptsa,

 9. minden ms olyan gy, amelyet hatskrbe von.

V.2. A szakkollgium lland tisztsgviseli s szervezetei
V.2.1. ltalnos krdsek
 1. A Szakkollgium vlasztott lland tisztsgviseli s szervezetei: a DB, a DB-titkr, az SZTT, az SZTT-elnk, a FEB, a FEB-elnk, lland felelsk s az lland kpviselk.

 2. A Szakkollgium tovbb igazgatt vlaszt, szakmai s kzssgi igazgathelyettest s senior(oka)t vlaszthat. (Az igazgat, igazgathelyettesek, a DB-titkr s a teljes DB megvlasztsa titkos szavazssal trtnik.)

 3. Valamennyi megvlasztott tisztsgvisel a szakkollgiumi gylsnek tartozik beszmolssal s azzal,valmint egymssal folyamatosan egyttmkdnek.

 4. A tisztsgviselket ltalban minden v tavaszn egy vre vlasztjk, de megvlaszthatk s jelen bekezds f) pontja alapjn brmikor visszahvhatk.

 5. A szakkollgiumi gylsen a szakkollgium 3 tagja brmely tisztsgvisel ellen - indoklssal - bizalmi szavazst krhet. A bizalmi szavazs titkos.

 6. A DB-titkr, az lland felelsk s az lland kpviselk akadlyoztatsuk esetn tmeneti helyettestskrl maguk gondoskodnak.

V.2.2. A DB
V.2.2.1. Definci
 1. a DB lse a szakkollgium letben a napi dntsek kialakulsnak s meghozatalnak, a sokoldal informciramlsnak a szntere, a szakkollgium folyamatos, demokratikus mkdsnek a fruma. A DB dnt a szakkollgium letnek egszt rint jelents, de nem stratgiai jelentsg gyekben.

 2. A DB-titkr a DB munkjt hangolja ssze. A jelen SZMSZ-ben megjellt, tovbb kivtelesen srgs esetben dnthet a DB hatskrben, de ilyen esetben kteles beszmolni a DB-nek. A XI. fejezetben rgztett szablyoknak megfelelen egyttmkdik a gazdasgi felelssel a gazdlkodssal kapcsolatos dntsek elksztse s meghozatala sorn. A DB-titkr nem vlaszthat jra.

V.2.2.2. sszettele
A dikbizottsg titkrbl s hat-nyolc DB-tagbl ll, gy, hogy 6 DB-tagot a tavaszi flv els szakkollgiumi gylsn tartott vlasztsokkor vlaszt a kollgium, 2 DB-tagot pedig az szi flv sorn az jonnan felvett tagok vlasztanak maguk kzl.

V.2.2.3. Megvlasztsnak szablyai
 1. a szavazs menete:
  1. elszr a DB-titkrt kell Egyszer Tbbsggel megvlasztani: Amennyiben a jelltek kzl senki sem kapja meg az egyszer tbbsget, a legkevesebb szavazatot elrt jellt kiejtsvel jra kell szavazni. Ha csak kt jellt van, abban az esetben a kevesebb szavazatot kap jellt nem zrhat ki; a megismtelt szavazs sorn csak ia jelltek valamelyikre lehet szavazni, tartzkods nem lehetsges.

  2. A DB tagok megvlasztsa:
   1. Fszably szerint megegyezik a DB-titkr vlasztsval, azzal az eltrssel, hogy minden szavaz a megvlasztand DB-tagok szmnak megfelel mennyisg szavazatot adhat le, de egy szavaz egy jelltre egy szavazsban csak egy rvnyes szavazatot adhat le.
   2. A megvlasztsukhoz elegend szavazatot elr jelltek automatikusan DB tagok. Ha ezt a betltend helyek szmnl tbben rik el, akkor a tbb szavazat dnt.
   3. Abban az esetben ha a jellt a kooptlt DB-tagsgnl egyhuzamban tbb ideig tlttte be a DB-s tisztsget akkor megvlasztshoz Minstett tbbsg kell, legalbb az utols krben.


V.2.2.4. Szavazkpessgnek felttelei
A DB az egyetemi szorgalmi idszakban hetente, azon kvl szksg szerint lsezik. Szavazkpes, ha a szakkollgiumi tagok teljes kre szmra meg lett hirdetve s a DB-tagok legalbb ktharmada rszt vesz a szavazsban.

V.2.2.5. lsei
 1. lsei a Szakkollgistk szmra nyilvnosak, azokon minden Szakkollgista s Vgzett, valamint a Szakkollgium tisztsgviseli tancskozsi joggal rszt vehetnek. Mindazok, akik nem Szakkollgistk, Vgzettek vagy a Szakkollgium tisztsgviseli, az lsen csak a DB engedlyvel vehetnek rszt.

 2. Az lsek idpontjt s tervezett napirendjt, az esetleges rsos elterjesztseket a rszvtelhez s felkszlshez megfelel idben, tovbb jegyzknyvt s hatrozatait a szakkollgiumi tagok szmra nyilvnossgra kell hozni. A kell elkszts rdekben trekszik arra, hogy:

  1. a vitatott tmkat szksg szerint pldul rsos elterjeszts alapjn, munkabizottsg, team elterjesztsben, vagy tbb krben trgyalja,
  2. kipljenek a folyamatos informciramls olyan csatorni, amelyek lehetv teszik a szakkollgiumi tagok minl nagyobb informltsgt a szakkollgium cljaihoz, dntseihez kapcsold bels, egyetemi, trsadalmi krdsekben. Trekszik tovbb a szakkollgium s a krnyezet kztti megfelel informciramls biztostsra.

V.2.2.6. Hatskre
A dikbizottsg kizrlagos hatskrbe tartozik:
 1. a szakkollgiumi gyls sszehvsa, technikai elksztse, levezet elnknek megvlasztsa, jegyzknyvnek, hatrozatainak nyilvnossgra hozatala;

 2. a szakkollgiumi gylsi hatrozatok vgrehajtsnak figyelemmel ksrse, koordinlsa, szervezse;

 3. a szakkollgiumi gyls el kerl, Tag kizrsra vonatkoz javaslatokrl val llsfoglals, azok kell elksztettsge rdekben;

 4. szksg esetn a vlasztst megelz jellst segt ad hoc bizottsg tagjainak megvlasztsa;

 5. a Szakkollgiumbl val kilps tudomsulvtele (teht az tekinthet kilpettnek, aki ezt a DB-nek rsban vagy szban bejelenti, mgpedig a megfelel DB-ls idpontjtl);

 6. a Szakkollgiumbl kls kpviseletnek elltsa, az ilyen feladattal megbzott kpviselk szmra a megfelel testletekben napirendre kerl gyekben kpviselend llspont kialaktsa, amennyiben az elre szksges s lehetsges;

 7. a szerzdskts;

 8. hivatalos kls kapcsolat elhatrozsa;

 9. ms szervezetekhez val viszony kialaktsa, mdostsa, kzs rendezvny elhatrozsa, klns figyelmet fordtva a szakkollgiumi mozgalom hagyomnyainak polsra;

 10. hivatalos tjkoztats, jelents, sajtkzlemny, llsfoglals, javaslat kialaktsa (bele- rtve ebbe a kollgiumi, Skla-dj, AIESEC-pontozst). A Szakkollgium nevben csak a DB felhatalmazsa alapjn lehet szban vagy rsban nyilatkozatot tenni, cikket rni, interjt adni, felhvst alrni. Az elkszlt rsos nyilatkozatot a DB- nek, - srgs esetben legalbb egy DB-tagnak vagy az igazgatnak - be kell mutatni. A szakkollgiumi gyls s a DB-ls szavazati arnyairl, a felvteli dnts rszleteirl csak a DB jvhagysval lehet cikket rni, nyilatkozatot tenni, stb;

 11. a Szakkollgium egszt rint rendezvnyeinek, valamint nem az egszt rint, de nagy politikai jelentsg rendezvnyeinek elhatrozsa;

 12. a Szakkollgium tbbi rendezvnyeinek koordinlsa;

 13. a XI. fejezetben rgztett szablyoknak megfelelen a Szakkollgium gazdlkodsval kapcsolatos dntsek meghozatala.

 14. a kutatsokkal kapcsolatos nem szakmai dntsek meghozatala.

 15. a kollgium rendes mkdsn kvli feladatok meghatrozsa. Ezen feladatok elltsrt a DB a feladatot ellt diktagot djazsban rszestheti erre kialaktott sztndjrendszer alapjn.

V.2.3. Az SZTT
V.2.3.1. Definci
 1. A szakmai-tudomnyos tancs feladata a szakkollgium szakmai, tudomnyos munkjnak koordinlsa

 2. az SzTT tagjait a tavaszi flv els szakkollgiumi gylse vlasztja meg, megbzatsuk egy (1) vre szl, ltszmukrl a szakkollgiumi gyls dnt

 3. az SZTT-elnk a szakmai igazgathelyettes kzremkdsvel sszehangolja az SZTT tagjainak munkjt

V.2.3.2. Hatskr Az SZTT hatskrbe tartozik
 1. a szakmai munka rendjre vonatkoz szablyzat alapjn a szakkollgistk munkjnak koordinlsa s a Szakkollgium oktatsi rendszernek mkdtetse;

 2. a TDK-munka koordinlsa, az el-TDK szervezse;
  1. eladsok szervezse;
  2. Szchenyi Fzetek szerkesztse;
  3. a szakmai plyzatok s plyzati lehetsgek figyelemmel ksrse;
  4. a jelen SZMSZ III.2 pontjban szablyozott beszmolsi rendszer alapjn a ptlsi krelmek elbrlsa, a beszmols formai kvetelmnyeinek val megfelels ellenrzse;
  5. a tanv vgeztvel a szakkollgium ves szakmai tevkenysgnek sszegzse s nyilvnossgra hozatala.
  6. a SzTT tagjait a tavaszi flv els szakkollgiumi gylse vlasztja meg, megbizatsuk egy vre szl, ltszmukrl a szakkollgiumi gyls dnt
  7. annak eldntse, hogy milyen feladat minsl kutatsnak.
  8. annak eldntse, hogy milyen kutats minsl oktatsi rendszeren kvli kutatsnak, mi oktatsi rendszeren belli kutatkurzusnak.
  9. kutatkurzusok megszervezse
  10. a tanv vgeztvel a szakkollgium ves szakmai tevkenysgnek sszegzse s nyilvnossgra hozatala.


V.2.4. FEB
 1. a FEB feladata a szakkollgiumi felvteli lebonyoltsa, az jonnan felvettek integrlsa s a szakkollgium egyetemi megjelensnek koordinlsa

 2. a FEB felel az elss kurzusok megszervezsrt s mkdtetsrt.

 3. a Szakkollgium a FEB-et a tanv utols szakkollgiumi gylsn vlasztja meg, mandtuma a kvetkez FEB megvlasztsig tart

 4. a FEB elnkt a szakkollgiumi gyls kzvetlenl vlasztja.

 5. a FEB-elnk a FEB munkjt hangolja ssze.

 6. a FEB ltszmrl a szakkollgiumi gyls dnt.

V.2.5. Igazgat
 1. Igazgat az, akit a szakkollgiumi gyls Igazgatnak vlaszt meg.

 2. Az igazgat feladata:

  1. tapasztalatval, szakmai felkszltsgvel segtse a kollgium ms tisztsgviselinek tevkenysgt,

  2. a tanri karral egytt segtse a szakkollgium tagjainak szakmai fejldst,
   • kpviselje a szakkollgiumot az egyetem vezetse, illetve ms kls szemly eltt a szakkollgium testleti vlemnye alapjn,
   • tartsa a kapcsolatot a Vgzettek elnkvel, titkrval
   • tartsa a kapcsolatot a tanrokkal s a szakmai svok tancsad testleteivel
   • tartsa a kapcsolatot az zleti partnerekkel
   • tartsa a kapcsolatot ms szakkollgiumok vezetivel
   • a szakkollgiumot rint stratgiai krdsekben rendszeresen egyeztet a tisztsgviselkkel
   • a szakkollgium finanszrozsi forrsainak feltrsa s karbantartsa
   • tartsa a kapcsolatot a Szakkollgium Alaptvnynak Kuratriumval;
   • minden tanv vgn rsban szmoljon be a szakkollgium helyzetrl a szakkollgiumi gylsnek.

 3. Az igazgat munkltatja a BCE rektora. A szakkollgiumi gylsnek az igazgat megvlasztsra vonatkoz dntsrl kszlt jegyzknyvet a DB-titkr a rektornak benyjtja, aki a szakkollgiumi gyls dntse alapjn kinevezi az igazgatt. Az igazgat visszahvsa a kinevezssel azonos eljrs szerint trtnik.

 4. Az igazgat beszmolni kteles a szakkollgiumi gylsnek s a DB-nek.

 5. Az igazgati megbzs egy (1) vre szl, megvlasztstl

V.2.6. Szakmai igazgathelyettes
 1. szakmai igazgathelyettes az, akit a kollgiumi gyls szakmai igazgathelyettesnek megvlaszt

 2. feladata, hogy elismert szakmai s emberi tekintlye ltal elsegtse a szakkollgium tagjainak szakmai, emberi fejldst.

 3. Az igazgat akadlyoztatsa esetn - az igazgatval s/vagy a DB-vel kzsen kijellt munkamegosztsban - helyettesti az igazgatt.

 4. A szakmai igazgathelyettes megbzatsa egy vre szl megvlasztstl.

V.2.7. Kzssgi igazgathelyettes
 1. Kzssgi igazgathelyettes az, akit a kollgiumi gyls kzssgi igazgathelyettesnek megvlaszt

 2. feladata, hogy
  1. tapasztalataival s tancsaival segtse a szakkollgium s a DB munkjt,
  2. kzremkdjn a szakkollgium tagjainak szocializcijban,
  3. rszt vegyen a DB lsein
   • rszt vegyen a szakkollgium kzssgi rendezvnyein
   • rszt vegyen a szakkollgiumi mozgalom rendezvnyein
   • rgztse a szakkollgium szablyzataiban bekvetkez vltozsokat
   • vezesse a szakkollgium statisztikit.

 3. A kzssgi igazgathelyettes megbzatsa egy (1) vre szl, megvlasztstl.

V.2.8. lland felelsk
 1. Az lland felelsk a szakkollgium egy-egy munkaterlett szakszeren fogjk ssze.

 2. A szakkollgium lland felelseit a szakkollgiumi gyls egy (1) vre vlasztja, fszably szerint tavasszal.

 3. A Szakkollgium jelenlegi lland felelsei:

V.2.8.1. Gazdasgi Felels:
 1. A Szakkollgium gazdlkodst a DB-titkrral kzsen koordinl lland felels

 2. A Szakkollgium gazdasgi felelst a Tagok kzl a szakkollgiumi gyls egy vre vlasztja (klnsen indokolt esetben a gazdasgi felelst a DB levlthatja, illetve ideiglenesen megbzhatja).

 3. Feladatnak elltsa rdekben szksg szerint rszt vesz a DB lsein.

 4. A DB a gazdasgi felelst beltsa szerint beszmoltathatja.

 5. Feladata:
  1. a DB-titkrral egyttmkdve az ves kltsgvetsi terv elksztse;
  2. a DB hatskrbe tartoz dntsek elksztse;
  3. a napi gazdlkodssal sszefgg dntsek meghozatala (idertve a szakkollgium likviditsi tervnek elksztst, a kollgium szabad pnzeszkzeinek optimlis kamatoztatst);
  4. a DB-titkrral egyttmkdve az ves kltsgvetsi terv elksztse;
  5. a szakkollgium felelsei s testletei gazdlkodsnak ellenrzse;
  6. a pnztros munkjnak felgyelete;
  7. a tanv els szakkollgiumi gylsn, valamint mandtumnak lejrtakor a szakkollgium gazdlkodsrl val beszmols a szakkollgiumi gylsnek.

V.2.8.2. Kutatskoordintor
 1. Kutatskoordintor a DB titkrral, Gazdasgi felelssel s az Igazgatval szorosan egyttmkdve aktvan menedzseli, kezeli, koordinlja a Szakkollgium kutatsaival kapcsolatos operatv feladatokat.

 2. A Szakkollgium Kutatskoordintort az aktv Tagok s Seniorok kzl a szakkollgiumi gyls egy vre vlasztja a tavaszi tisztjt szakkollgiumi gylsen az adott tanv utols Szakkollgiumi Gylsi hatllyal. (klnsen indokolt esetben a Kutatskoordintort a DB levlthatja, illetve ideiglenesen megbzhatja).

 3. A tavaszi tisztjt Szakkollgiumi Gyls s a tanv utols Szakkollgiumi Gylse kztti idszak a tavaszi Szakkollgiumi Gylsen megvlasztott Kutatskoordintor betanulsra, informcitadsra szolgl, amikor a mg mandtumban lv Kutatskoordintornak feladata legjobb tudsa szerint az informcikat, s gyakorlatot tadni.

 4. Feladata:
  1. elsdlegesen olyan kutatsok felkutatsa, melyben a Szakkollgistk rszt vehetnek.
  2. Meglv/folyamatban lv kutatsok kontaktlsa
  3. Kutatsi kapcsolatok polsa, kapcsolattarts
  4. Kutatkurzusok vlemnyezse
  5. Szakkollgistk ltal kezdemnyezett kutatsok lehetsges finanszrozsi forrsnak felkutatsa
  6. Jelen SZMSZ V.1. pontjban meghatrozott feladatok elksztse


 5. Feladatnak elltsa rdekben szksg szerint rszt vesz a DB s SZTT lsein.

 6. A DB a Kutatskoordintort beltsa szerint beszmoltathatja.

 7. A DB segti a Kutatskoordintor munkjt

V.2.8.3. Pnztros:
Feladatt a DB hatrozza meg

V.2.8.4. Knyvtfelels(k):
a flves kltsgvetsi terv keretei kztt fejleszti(k) s kezeli(k) a szakkollgium knyvtrt.

V.2.8.5. Arculatfelels::
a posztra egy (1) f vlaszthat, aki a FEB-bel egytt kerl megvlasztsra, mandtuma is ehhez igazodik, a DB-vel, FEB-bel, SZTT-vel egyttmkdve, azok dntseinek alrendelve, a szmtgp-felels(k)kel egyttmkdve felels a Szakkollgium arculatnak kialaktsrt s mkdtetsrt, gy klnsen a plaktksztsrt, a szakkollgiumi kiadvnyok elksztsnek koordinlsrt, a honlap felletnek kialaktsrt.

V.2.8.6. Szmtgpfelels(k):
kapcsolatot tart(anak) a BCE s az FFK rendszergazdival, kiosztja(k) s karbantartja(k) a Szakkollgium szmtgpeit; az arculatfelelssel egyttmkdve felel(nek) a honlap elksztsrt s mkdtetsrt.

V.2.8.7. KB-tag:
szavazati joggal kpviseli a SZISZ rdekeit a FFK kollgiumi bizottsgban, szksg szerint rszt vesz a DB-lseken

V.3. Ad hoc tisztsgek
 1. Klnbz feladatok elvgzsre szksg szerint rugalmas sszettel teamek, munkabizottsgok alakthatk, eseti felelsk bzhatk meg.

 2. a DB tisztsgviselk venknti vlasztsnak technikai s tartalmi elksztsre vlasztst elkszt bizottsgot vlaszt. Ennek brmely szakkollgista tagja lehet. Ltszmt a DB vente hatrozza meg. E bizottsg tevkenysgt maga koordinlja. Feladata: kzvlemnykutats a tagsg krben a tisztsgek betltsrl. A vlasztsok eltt egy (1) httel nyilvnossgra kell hozni minden javaslatot, azok kztt nem szelektl, nem rangsorol.

 3. A DB a szakkollgiumi gylsek levezetsre eseti levezet elnkt vlaszt. A levezet elnk feladata:
  1. a napirend megszavaztatsa;
  2. a vita vezetse;
  3. a jegyzknyv ellenrzse;
  4. szavazkpessg megllaptsa s figyelemmel ksrse;
  5. a szavazs jellegnek megllaptsa;
  6. a szavazs eredmnynek kihirdetse;
  7. az SZMSZ rendelkezseinek betartsa s betartatsa.

  A levezet elnk joga:
  1. a szakkollgiumi gyls megnyitsa s berekesztse;
  2. a vita megnyitsa s berekesztse;
  3. a sz megadsa s megvonsa;
  4. a szavazs elrendelse.


VI.1. A gazdlkods rendje
 1. A Szakkollgium gazdlkodsrt a Szakkollgium szne eltt a DB-titkr s a szakkollgiumi gyls ltal vlasztott gazdasgi felels egytt s egyetemlegesen felel. A gazdlkodsi gyek dntshoz fruma a DB.

 2. A Szakkollgium mkdshez szksges forrsok biztostsban s az ezek felhasznlsval jr pnzgyi gazdlkodsi feladatok elltsban alapvet szerepet jtszik a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny. A Szakkollgium s az Alaptvny kztti egyttmkdsrl a szakkollgiumi gyls hatrozat formjban dnt, amelyet Minstett Tbbsggel fogad el, mdost vagy trl el.

 3. A Szakkollgium ves kltsgvetsi tervnek elksztse s elterjesztse a DB-titkr s a gazdasgi felels feladata. Az elksztsi szakaszban ktelesek meghallgatni az igazgat s az rintett felelsk vlemnyt. Az ves kltsgvetsi tervet a DB megvitatja s elfogadja.

 4. A gazdlkodssal sszefgg dntsek, idertve az ves kltsgvetsi terv szksg szerinti mdostsait, a DB hatskrben vannak.A dntsek elksztse a gazdasgi felels feladata. Ha az rintett felelsk vlemnynek meghallgatsa utn a DB a gazdasgi felels vlemnyvel ellenttesen dnt, szksges a DB-titkr egyetrtse, kettjk egysges ellenkezse esetn a DB az gyet kteles a szakkollgiumi gyls el terjeszteni.

 5. A napi gazdlkodshoz szksges dntsek a gazdasgi felels hatskrben vannak. A gazdasgi felelsnek s a DB-titkrnak (egyms tudtval s egyetrtsvel) tizentezer forintig, a pnztrosnak tezer forintig terjed anyagi gyekben nll dntsi joga van. Akadlyoztatsuk esetn ez a jog a szakkollgium igazgatjt is megilleti.

 6. A Szakkollgium leltrfelelse az igazgat.


VII.1.
A szakkollgium "nnepe", kiemelt rendezvnye minden tanv elejn a Szchenyi Nap rendezvnysorozata. Ezen kerl sor a frissen vgzett tagok nneplyes bcsztatsra, a vgzett tagokkal val egyik szervezett tallkozra is.

VII.2.
A szakkollgium minden v tavaszn megnnepeli megalakulsnak vforduljt, amely egyben a szakkollgium vgzett tagjaival, rendszeres segtivel kzs kiemelt rendezvnye.

VII.3.
A szakkollgium a tanv els szemeszternek vgn az rdekldk szmra is nyitott "tli", a msodik szemeszter vgn szmukra zrt "nyri" tbort szervez.

VII.4.
Jelen SZMSZ mellklete: A Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny alapt okirata, jvhagy hatrozata s a nyilvntartsba vtelrl szl vgzs; tovbb szakmai djnak alapt okirata, a szakmai munka rendjnek szablyzata, a Kirly Rita dj alapt okirata, valamint a Szakkollgiumi gylsi hatrozat a Szchenyi Istvn Szakkollgium s a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny kztti egyttmkdsrl.
Jelen SZMSZ mellkletei a kvetkezek:
1.sz Mellklet: Az SZMSZ-ben hasznlt fogalmak defincii
2.sz Mellklet: Szakmai dj alaptsa
3.sz Mellklet: A Kirly Rita Dj alapt okirata
4.sz Mellklet: Tanri Djak alaptsa
5.sz Mellklet: Szakkollgiumi gylsi hatrozat a Szchenyi Istvn Szakkollgium s a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny kztti egyttmkdsrl
Budapest, 2008. november 19.
(az utols mdosts dtuma)

A szakkollgium tagjainak szakmai-tudomnyos tevkenysgt a szakkollgiumi gyls ltal vlasztott szakmai-tudomnyos tancs (SZTT) koordinlja a jelen szablyzatban rgztetteknek megfelelen, a szakkollgium igazgatjnak, szakmai igazgathelyettesnek s seniorainak segtsgvel.
Az SZTT ad hoc szakmai tancsadkat krhet fl a szakkollgium szakmai munkjnak segtsre, akiket a gazdlkodsi tervnek megfelelen djazsban rszesthet.
A szakmai testlet a szakkollgiumi gylsnek kteles beszmolni.


1. ltalnos szablyok
 1. A szakkollgium ktelez alapoz kurzusokat, kutat-ismeretbvt kurzusokat s "hobbikurzusokat" mkdtet. Az utbbiak beindtsrl a Dikbizottsg dnt.

 2. A szakkollgium arra trekszik, hogy kurzusait integrlja az egyetemi akkreditcis- s kreditrendszerekbe.

 3. A kurzusvezet tanrok - a Tagok kivtelvel - djazsban rszeslnek. Konkrt feladataikat, jogaikat s ktelessgeiket a velk kttt szerzdsek tartalmazzk. A szakkollgium igazgatjnak feladata, hogy velk a kapcsolatot tartsa, szakmai krdsekrl konzultljon velk, trekedve arra, hogy a tanrok egymssal is kapcsolatban legyenek.

 4. A kurzusokra val jelentkezs szablyai
  1. Fszably szerint a kurzusokra a kvetkez rangsor alapjn lehet jelentkezni:
   1. Tag beszmolsi ktelezettsggel
   2. Beszmolsi ktelezettsg nlkli Szakkollgista
   3. nem Szakkollgistk
  2. Alapozkurzusok esetn elnyt lveznek azok, akik szmra az adott kurzus elvgzse ktelez a 2. pont alapjn
  3. Kutatkurzusok esetn elnyt lveznek azok, akik az adott kurzus kutatkurzusknti elismerst krik


2. Az alapoz kurzusok rendszere

 1. Az alapoz kurzusok clja az egyes svokhoz tartoz tudomnyterletek alapjainak, nzpontjainak, mdszertannak megismertetse, relevns problminak ttekintse, a tudomnyos munkba val bevezets, a szakkollgiumi munkba trtn integrci elsegtse s a kutatkurzusokra val felkszts.

 2. Minden svhoz ngy flves alapoz kurzus tartozik.

 3. Mindenkinek el kell vgeznie a felvtelije sorn vlasztott sv alapoz kurzusait s egy kszsgfejleszt kurzust az els ngy aktv flvben.

 4. Az els ngy aktv flvben mindenkinek ktelez a sajt svjnak alapoz kurzusain s a kszsgfejleszt kurzuson kvl legalbb kt kurzus elvgzse.

 5. Az elmleti blokkokba tartoz kurzusok fels ltszmhatra nyolc f. A kurzusokon elssorban a szakkollgium erre ktelezett tagjai vehetnek rszt, a szakkollgium tbbi tagjai csak abban az esetben, ha a tanr egyetrt (s ez a ltszmkorltot nem srti). A gyakorlati blokkba tartoz kurzusokon a fls ltszmhatrt a tanr hatrozza meg.

3. Az ismeretbvt s kutatkurzusok rendszere

 1. Az ismeretbvt- s kutatkurzusok clja a szakkollgium tagjai rdekldsnek kielgtse, szakmai fejldsk elsegtse, klnsen azokon a terleteken, ahol erre az egyetem nem vagy nem elg intenzv formban nyjt lehetsget; tovbb a tudomnyos csoport- s kutatmunka megismertetse, a tudomnyos eszmecsere technikinak elsajttsa.

 2. A kurzusok egy vagy kt flvesek lehetnek.

 3. A kurzusjelentkezs hatridejig minden szakkollgistnak legalbb egy kurzusra beszmolsi ktelezettsggel kell jelentkeznie.

 4. Egy-egy kurzus beindtshoz legalbb hrom olyan Tag jelentkezre van szksg, aki a kurzust beszmolsi ktelezettsggel kvnja felvenni. Adott esetben nem Tag is rszt vehet a kurzus munkjban, a tanr beltsa szerint, de mindig figyelembevve a szakkollgiumi kurzusok cljait s a Szakkollgistk rdekeit.

 5. A szakkollgium rdekeinek megfelelen egy-egy kurzust anyagi ellenszolgltats ellenben ms szemly is ltogathat, az alapclok veszlyeztetse nlkl.

 6. A szakkollgium esetenknt ms intzmnnyel, programmal egyttmkdve kzs kurzusokat szervez, amelyeknek sajt oktatsi rendszerbe val integrlsa s az ehhez szksges felttelek meghatrozsa az SZTT feladata.

 7. Nem rszei a szakkollgium kurzusrendszernek sem a nyelvi kurzusok, sem az elss kurzusok.

 8. Kutatkurzuson beszmolknt csak egy TDK-sznvonal rsbeli dolgozat, vagy azzal egyenrtk kutatsi teljestmny fogadhat el.

4. A tutori kpzs
 1. A Szakkollgistknak lehetsgk van arra, hogy legkorbban felvtelk ta eltelt msodik flv utn ltaluk kivlasztott tutor mellett folytassanak intenzv szakmai munkt. Tag nem lehet tutor.

 2. Egy-egy tutor mellett egy vagy kt Szakkollgista folytathatja szakmai munkjt.

 3. A tutori rendszer ktflves rendszerben mkdik. A tutorok konkrt feladatait, jogait s ktelessgeit a velk kttt szerzdsek tartalmazzk.

 4. Tutori kpzsre a kurzusjelentkezsekkel egyidben lehet jelentkezni. A jelentkezseket az SzTT ltal felkrt szakmai testlet brlja el. Egy vben legfeljebb hrom Szakkollgista vehet rszt tutori kpzsben.

 5. A tutor mellett folytatott szakmai munka menetrendjt a tutori kpzsben rsztvev dik a tutorral kzsen alaktja ki a tanv elejn, s azt az SZTT-nek bemutatja A flv vgn a kurzusbeszmols felttelei szerint a tutor mellett folytatott szakmai munkrl is be kell szmolni. Egy tutor mellett vgzett flves munka flvente egy beszmolsi ktelezettsggel flvett kurzusnak felel meg. 1. A szakmai munka elksztse
  1. a kurzusvezet tanrok flkrse, a kurzusok tematikjnak egyeztetse, sszehangolsa, a kurzusblokkok rgztse;
  2. a kutat- s ismeretbvt kurzusok tematikjnak kidolgozsa, a vonatkoz ignyek sszegyjtse, a tanrok flkrse;
  3. a kurzusjelentkezsek regisztrlsa (a flv els hetben) s nyilvntartsa,
  4. klns tekintettel a tagsg megszaktsra vonatkoz kvetkezmnyekre;
  5. a tutori plyzatok venknti (tavaszi flvben trtn) kirsa s elbrlsa.

 2. A szakmai munka figyelemmel ksrse:
  A flv sorn az SZTT elvgzi a kurzusok egyetemi akkreditcijt, folyamatosan figyelemmel ksri a kurzusok s a tutori kpzs mkdst, s szksg esetn nyitott frumot szervez a szakkollgistk szmra a szakmai munka aktulis problminak megvitatsra, egyeztetve a Dikbizottsggal illetve annak titkrval.

 3. A szksges vltoztatsok vgrehajtsa:
  A kurzusjelentkezs hatridejnek lejrta utn a tagok csak az SZTT egyetrtsvel vlthatnak kurzust. Egy kurzust az SZTT csak abban az esetben szntethet meg, ha annak nyoms szakmai indokai vannak, s ehhez az igazgat is hozzjrult.

 1. A Tagok rsbeli beszmolikat az SZTT-nek nyjtjk be. A beszmolt rtkel opponensi vlemnyt a kurzusvezet, vagy a kls opponens kszti el, akit a kurzusvezet vagy az SZTT kr fel. Az opponensek az opponensi vlemnyt az SZTT ltal kidolgozott kritriumrendszer alapjn kell elksztenie. A beszmol elfogadsrl vagy elutastsrl az opponensnek kell - rsban - nyilatkoznia. A kurzustart tanr vagy a tutor - a beszmol szakmai sznvonaltl fggetlenl - a kurzusokon val munka alapjn elutasthatja a beszmol elfogadst.

 2. Az SZTT feladata a beszmolk rsbeli s szbeli rsznek lebonyoltsa. Ennek megfelelen
  1. kitzi az rsbeli leadsnak hatridejt;
  2. regisztrlja a berkez dolgozatokat;
  3. kitzi a szbeli beszmolk idpontjt, trekedve arra, hogy azokra lehetleg a kurzus keretein bell kerljn sor, s kerlve a magnszbeliztetst;
  4. valamelyik tagja rszt vesz a szbeli beszmoln, s regisztrlja egyrszt az opponensi vlemny megltt, msrszt a szbeli beszmol megtrtntt;
  5. elkszti a beszmols mrlegt, s azt a Szakkollgistk tudomsra hozza.

 3. Az ettl eltr formj beszmols (pldul zrthelyi dolgozat rsa) eredmnyeinek regisztrlsa ugyancsak az SZTT feladata.

 4. Elfogadott TDK-dolgozatnak minsl:
  • Azon felsoktatsi intzmnyekben elfogadott TDK-dolgozat, amelyek hallgati a Szakkollgiumba felvtelt nyerhetnek az SZMSZ II.2 pontja szerint, valamint
  • az OTDK-n elfogadott dolgozat.


A Szakkollgium elssorban a kurzusrendszer rszt kpez kutatkurzusok keretben biztost kutatsi lehetsget tagjai szmra. (Az SzTT feladata, hogy a szakkollgiumban foly kutatmunkt lehetsg szerint a kurzusrendszerbe integrlja)

V.1. A kurzusrendszeren kvli kutatsok beindtsa s lebonyoltsa

Az oktatsirendszeren kvli kutatsok beindtsrl s lebonyoltsrl a DB s az SZTT az albbi szablyok alapjn dnt:
 1. A kutats beindulsnak felttele, hogy ahhoz a DB a humn erforrs figyelembe vtelvel finanszrozsi s egyb nem szakmai szempontok mrlegelse, az SZTT pedig a szakmai szempontok mrlegelse alapjn hozzjruljon.

 2. Az SZTT feladata - ha szksges - a kutats szakmai vezetjnek felkrse, a kutats tervezetnek egyeztetse s a szakkollgistk kutatssal kapcsolatos ignyeinek felmrse, valamint a tapasztalattads folytonossgnak biztostsa.

 3. A felkrt kutatsvezet javaslata alapjn az SZTT - meghatrozza s az elre meghatrozott kategrikba sorolja a kutats keretben felmerl feladatokat - a szakmai feladatok elvgzsre nyilvnos plyzatot r ki a Szakkollgistk krben; -a plyzatok elbrlsnl a kvetkez szempontokat veszi figyelembe: az elzetesen meghirdetett kvetelmnyeknek megfelel plyzatok kzl els krben az lvez elnyt, aki a kutats kutatkurzusknt val elfogadst kri. Amennyiben nem szletik egyrtelm dnts, az SzTT a kvetkez szempontok alapjn rangsorol: TDK, tisztsg, kurzusrendszer teljestse, stb. Ha a dnts gy sem egyrtelm, a kutats szakmai vezetje hatroz. Ha a dntst a szakmai vezet nem vllalja, az SzTT a bennmaradt plyzatok kzl sorsol.

 4. A nem szakmai feladatok elvgzsrl a Dikbizottsg dnt. A djazssal jr feladatokra a Dikbizottsg nyilvnos plyzatot r ki a tagsg krben.

 5. Az SZTT tagjai kzl megvlaszt egy felelst, aki a kutatsban rsztvev, szakmai munkt vgz tagok munkjt s szakmai szempontbl a kutats elrehaladst a beindulstl a lezrultig ellenrzi. A megvlasztott felels az SZTT-nek s kzvetlenl a Kollgiumi Gylsnek is beszmolsi ktelezettsggel tartozik.

 6. A kutatsban rsztvev, nem szakmai munkt vgz tagok munkjt s a kutats elrehaladst finanszrozsi s egyb nem szakmai szempontbl a DB-titkr vagy, ha kri, a Dikbizottsg ltal megvlasztott felels ellenrzi. A DB-titkr, illetve a DB ltal megbzott felels a DB-nek s a Kollgiumi Gylsnek tartozik beszmolsi ktelezettsggel.

V.2. A kutati munka elismerse

Kutatkurzus beindtsrl az SzTT dnt. Kutatkurzusnak minsl az a kutats, amely legalbb fl vig tart, s TDK kritriumoknak megfelel rsbeli dolgozattal zrul. A kutatkurzus rsztvevi rendszeresen konzultlnak a kurzusvezet tanrral, valamint kutatsi eredmnyeiket bemutatjk a kollgium tagsgnak.

V.3. A kutatsokban rsztvev tagok djazsa

Kutatkurzusrt a Tagok semmilyen djazsban nem rszeslhetnek.
Szakkollgista alapveten nem kaphat djazst a szakkollgiumban vgzett munkjrt, kivteles esetben a kurzusrendszeren kvl vgzett kutatsrt val fizetsrl a DB dnthet a kollgium anyagi helyzetnek figyelembevtelvel.
A Szakkollgista ebben az esetben is csak akkor rszeslhet djazsban, ha az albbi feltteleknek megfelel:
Kollgiumi tisztsget viselt legalbb egy vig, vagy teljestette mind a ngy svos kurzust.
A szakkollgiumnak trekednie kell arra, hogy hasonl mennyisg s minsg munkrt arnyos djazst kapjanak a szakkollgistk. A kurzusrendszeren kvl vgzett kutatsrt val esetleges fizetsrl a DB s az SzTT kzsen dnt az albbi sztndjrendszer formjban:
 • a DB meghatrozza a vonatkoz maximlis sztndjat (Ft/ra) s annak hatlyt.

 • A DB a kutatsvezetvel konzultlva meghatrozza a kutatsi feladat elvgzshez szksges idelis raszmot.

 • Az talny sztndj s az idelis raszm szorzataknt addik a kutatsi feladat maximlis teljestmmybre

 • Ezt a maximlis teljestmnybrt az SzTT korriglja az albbiak szerint

 • A felmerl feladatokat az SzTT az elre meghatrozott kategrik szerint arnyostja (0 s 1 kztti szorzk alkalmazsval)

 • A kutatsvezet elre lefektetett szempontok alapjn szzalkos rtkelst ad a kurzustagok s a csoport teljestmnyrl, amely alapjn korriglhat a fizetend sztndj.

VI. A jelen SZMR-ben hasznlt defincik s kifejezsek jelentse ellenkez utals hinyban megegyezik az SZMSZ-ben hasznltakkal


Mellkletek
1. sz. Mellklet
Az SZMSZ-ben hasznlt fogalmak defincii
Abszolutrium: az adott felsoktatsi intzmny vonatkoz szablyai szerint meghatrozott abszolutrium. Bolognai rendszer kpzs esetn, ha jelen SZMSZ eltren nem fogalmaz, csak mesterkpzsen elrt abszolutrium.

Aktv Tag:A Szakkollgiumba felvtelt nyert s tagsgi viszonyt folyamatosan fenntart szemly

BCE: Budapesti Corvinus Egyetem.

DB: Dikbizottsg. A Szakkollgium napi vezetst, a Szakkollgium letnek jelents, de nem stratgiai gyeiben val dntshozatalt vgz szerve (SZMSZ V.2.2)

FEB: Felvteli Bizottsg. A Szakkollgium felvtelijt lebonyolt,az jonnan felvett Tagokat integrl, a Szakkollgium egyetemi megjelenst koordinl szerve (SZMSZ V.2.4)

Felvett: az a szemly, aki a Szakkollgiumba felvtelt nyert

Passzv Tag: A Szakkollgiumba felvtelt nyert s tagsgi viszonyt a II.3 pont alapjn szneteltet szemly (SZMSZ II.3a.)

Senior: A Szakkollgiumot tapasztalatval segt szemly, akit a szakkollgiumi gyls vlaszt meg (SZMSZ II.1.2)

Szakkollgiumhoz ktd szak: a II.1.1.b pontban meghatrozott felsoktatsi intzmny olyan szakja, melynek a Felvett sikeres szakkollgiumi felvtelije idejn els- vagy msodves hallgatja volt. Bolognai rendszer kpzs esetn ilyennek minsl az a II.1.1.b pontban meghatrozott felsoktatsi intzmny ltal indtott mesterkpzsi szak is, amelyre a Felvett BSc/BA kpzse sorn a Szakkollgiumhoz Ktd Szakn utolsknt megszerzett diplomja utni egy ven bell, vagy ha az ksbbi, a kvetkez mesterkpzsi felvteli sorn felvtelt nyer.

Szakkollgistk: A Szakkollgium Tagjai, valamint a Seniorok (SZMSZ V.2.2.5)

Szavazati Joggal rendelkezk: A szakkollgiumi gylsen aktv Vlasztjoggal rendelkezk (SZMSZ V.1.4)

SzISz: Szchenyi Istvn Szakkollgium

SZTT: Szakmai Tudomnyos Tancs. A Szakkollgium szakmai-tudomnyos munkjt koordinl szerv (SZMSZ V.2.3)

Tag: A Szakkollgium Aktv s Passzv Tagja

Vgzett: A Vgzett Szchenyi Istvn Szakkollgistk Trsasgnak tagja (SZMSZ II.4)

A jelen mellkletben hasznlt defincik s kifejezsek jelentse ellenkez utals hinyban megegyezik az SZMSZ-ben hasznltakkal

2. sz. Mellklet
Szakmai dj alaptsa


Az 1995. nov. 30-i szakkollgiumi gyls, az 1995. december 4-i s az 1998. oktber 5-i DB-ls hatrozatai alapjn:
A Szchenyi Istvn Szakkollgium szakkollgiumi gylse djat alapt azon tagjai rszre, akik kiemelked szakmai munkt vgeztek. A dj neve: SZISZIFUSZ.
A dj a kollgiumi vgzst kvet tanvben tlhet oda. A djat vente adjk ki, de nem ktelez minden vben odatlni. A dj megoszthat, de egy tanvben maximum kett adhat ki.
Javaslatot tehet a kollgium brmely tagja az SZTT ebbl a clbl sszehvott lsn - rsban s rszletes indoklssal. Ezeket a javaslatokat az SZTT sszegyjti, s tovbbtja a kuratriumhoz.
A dj odatlsrl kuratrium dnt, melynek tagjai: a szakkollgium nem-dik tagjai (igazgat, szakmai igazgathelyettes) s a kollgium tanri karnak legalbb hrom ve a kollgiumban tant tagjai. A kuratriumnak dntsekor mrlegelnie kell a kvetkez szempontokat: OTDK-k s TDK-k szma, kurzus tartsa, rszvtel kutatsokban, szakkollgiumban betlttt funkcik. A jellt akkor nyeri el a djat, ha a kuratrium legfeljebb egy tagja nem tmogatja a jelltet.
A dj formja: plakett.
A djjal pnzsszeg nem jr.
A dj tadsra az szi Szchenyis napon kerl sor, ahol a djazott(ak) a dj tvtele utn valamilyen ltala(uk) vlasztott tmban eladst tart(tanak).

Kln rendelkezs:

A szakkollgiumi gyls gy dnttt, hogy mr 1996 tavaszn tlje oda a djat a kuratrium, kivteles jelleggel, tekintettel az elz vben vgzett, rendkvl gazdag vfolyamra.
A szakkollgiumi gyls megbzta a DB-t, hogy teremtse meg annak feltteleit, hogy a dj mg az 1995-96-os tanvben odatlhet legyen. 1996 november 4-n a DB, az igazgat krse alapjn, vis maior miatt a dj els odatlst 1997 tavaszra halasztotta, de a tovbbra is fnnll anyagi s szervezsi nehzsgek miatt csak 1998 tavaszra sikerlt a szakmai dj els odatlsnek feltteleit megteremteni. Ennek kvetkeztben a djat az 1998/99-es tanv els flvben tudja a kuratrium odatlni, az 1998 szeptember 29-n tartott szakkollgiumi gyls hatrozata alapjn azonban az 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben s az 1998-ban vgzettek szmra egyarnt rszesthetk a djban, a fenti felttelek alapjn.A Vgzett Szchenyi Istvn Szakkollgistk Trsasga (VSZSZT) 2002. mrcius 8-i lsn Kirly Rita emlknek megrzsre, a szakkollgistk kzssgi munkjnak tmogatsra

KIRLY RITA

djat

alaptott, amit a Szchenyi Istvn Szakkollgium Szakkollgiumi gylse 2002. szeptember 18-n elfogadott s tmogatott.

Kirly Rita 1988-1990 kztt volt a szakkollgium tagja, s szakkollgistaknt sokat tett azrt, hogy az jonnan flvett szchenyisek megtalljk helyket a szakkollgiumban s a kzssg tevkeny tagjv vljanak.

A djjal pnzjutalom jr, aminek nagysga minden vben megegyezik a dj tmogatsra a VSZSZT tagjai krbl a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny szmljra befizetett sszeggel.

A dj odatlsnek szablyai:
 1. A Kirly Rita dj odatlsrl minden tanv utols szakkollgiumi gylsn az jonnan flvett szakkollgistk dntenek, titkos szavazssal.

 2. A djban a szakkollgium azon tagja rszeslhet, aki az adott tanvben a legtbbet tett az j szakkollgistk "integrlsrt".

 3. A dj nem oszthat meg.

 4. A djazott a djjal jr pnzjutalmat egy ltala megjellt szakkollgiumi kzssgi cl megvalstsra fordtja.

 5. A djazott a pnzjutalom flhasznlsnak idpontjt s mdjt elre kteles bejelenteni a Dikbizottsgnak. A DB tbbsgi szavazssal egy esetben vtt emelhet a djazott dntsvel szemben. Ez esetben a djazott msodik javaslatt kteles szavazs nlkl tudomsul venni.

 6. A djazott a pnzjutalom elkltsrl kteles beszmolni az elkltst kvet szakkollgiumi gylsnek, de legksbb az els flvet zr szakkollgiumi gylsnek.

 7. A dj odatlsrl, a pnzjutalom flhasznlsrl a szakkollgium igazgatja s DB-titkra beszmol a VSZSZT tagjainak.

4. sz Mellklet
Tanri Djak alaptsa


A Szchenyi Istvn Szakkollgium szakkollgiumi gylse a Szakmai Tudomnyos Tancs 2008 szeptember 16-ai lsn hozott hatrozata alapjn, a szakkollgiumban foly szakmai munka sznvonalnak biztostsban kzremkd tanrok munkjnak elismersre a 2008. november 19-ei szakkollgiumi gylsn az albbi djakat alaptja:

Patrnus Tanri Dj
 1. Patrnus Tanri Dj adomnyozhat annak, aki a szakkollgium svrendszernek ltrehozsban, koordinlsban, klnsen a kurzustart tanrok kivlasztsban s a kurzusok tematikjnak kialaktsban kiemelked szerepet vllalt.

  1. A Dj odatlsre minden vben, a szakkollgiumi tanv szi szemesztert lezr, decemberi szakkollgiumi gylsen kerl sor.

  2. A Djra a Szakmai Tudomnyos Tancs llthat legfeljebb hrom, a I. cm alatt meghatrozott feltteleknek megfelel jelltet.

  3. Amennyiben az adott vben sor kerlt a jellsre, a jelltek nevt a Szakmai Tudomnyos Tancs a szakkollgiumi gyls el terjeszti.

  4. A Djrl val szavazs kt fordulbl ll. Az els szavazs sorn a szakkollgiumi gyls egyszer tbbsggel dnt a Dj adott vben val adomnyozsrl.

  5. Amennyiben a szakkollgiumi gyls a Dj adomnyozst megszavazta, a msodik fordulban dnt a djazott szemlyrl. A szavazs menetre a szakkollgiumi SZMSZ VI.5. pontjban meghatrozott, a DB-titkr megvlasztsra vonatkoz rendelkezsek az irnyadk.


lland Tanri Dj


 1. lland Tanri Dj adomnyozhat annak a szakkollgium tagjai ltal klnsen megbecslt tanrnak, aki a szakkollgiumban sszesen legalbb ngy flven keresztl vgzett oktati munkt, illetleg ngy flvnl rvidebb idn bell tartott legalbb ngy klnll kurzust.

  1. A Djra a szakkollgium tagjai llthatnak jellteket az I. cm alatt meghatrozott feltteleknek megfelel szemlyek kzl. Jellni a Szakmai Tudomnyos Tancs ltal megadott hatridig, rsban, indoklssal lehet.

  2. A Szakmai Tudomnyos Tancs a jelltek kzl legfeljebb hrom szemly nevt a szakkollgiumi gyls el terjeszti.

  3. A Djrl val szavazsnl az itt nem szablyozott krdsekben a Patrnus Tanri Djra vonatkoz szably megfelel rendelkezseit kell alkalmazni.


Kzs szablyok:


 1. I.
  1. A djakat a szakkollgiumi gyls adomnyozza.

  2. A djakat megosztani nem lehet, minden vben egy-egy szemlynek adomnyozhatk.


 2. II.
  1. A djak tadsra egy kln, e clbl szervezett rendezvny keretben, nneplyes krlmnyek kztt kerl sor. Aki djban rszeslt, a rendezvny sorn eladst tart.

  2. A rendezvny idpontjt a szakkollgium Szakmai Tudomnyos Tancsa a djban rszestett szemllyel egyetrtsben, az odatlst kvet tavaszra tzi ki.


 3. III. A djban rszestett szemlyek jogosultak a Patrnus Tanri Cm, illetleg az lland Tanri Cm viselsre.A Szakkollgium Szervezeti s Mkdsi Rendje alapjn, amelynek VI. 1. b. bekezdse rtelmben "[a] Szakkollgium mkdshez szksges forrsok biztostsban s az ezek felhasznlsval jr pnzgyi gazdlkodsi feladatok elltsban alapvet szerepet jtszik a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny",

tovbb

"[a] Szakkollgium s az Alaptvny kztti egyttmkdsrl a szakkollgiumi gyls hatrozat formjban dnt, amelyet minstett tbbsggel (2/3 + 1 f) fogad el, mdost vagy trl el",

a Szakkollgiumi Gyls 2003. mjus 21-n az albbi hatrozatot fogadta el:

 1. A Szakkollgium pnzgyi gazdlkodsi tevkenysgt alapveten a Szchenyi Istvn Szakkollgium Alaptvny mint nll jogi szemly vgzi, az Alaptvny Alapt Okiratban foglaltaknak megfelelen. Az Alaptvny kezelje s kpviselje a Kuratrium.

 2. Az Alaptvny Kuratriuma a Szakkollgium szervezeti sajtossgainak megfelelen a szakkollgium Dikbizottsga ltal elterjesztett kltsgvetsi terv alapjn hozza meg dntseit. Az venknt legalbb egyszer sszel Kuratrium dnt az alaptvnyi vagyon kezelsrl, flhasznlsrl, megllaptja az ves kltsgvetst, elfogadja az ves beszmolt s a kzhasznsgi jelentst.

 3. A szakkollgium ves kltsgvetsi tervnek elksztse s elterjesztse a Szervezeti s Mkdsi Szablyzat rtelmben a DB-titkr s a gazdasgi felels feladata. A megvitatott s elfogadott ves kltsgvetsi tervet a Dikbizottsg benyjtja a Kuratriumnak. A Kuratrium hatrozatai s lseinek jegyzknyve nyilvnosak.

 4. A kuratriumi lsek kztt flmerl gazdlkodssal sszefgg dntsek, idertve az ves kltsgvetsi terv szksg szerinti mdostsait, a Dikbizottsg hatskrben vannak, amelyekrl a legkzelebbi kuratriumi lsen be kell szmolnia.

 5. A napi gazdlkodshoz szksges dntsek a gazdasgi felels hatskrben vannak. A gazdasgi felelsnek s a DB-titkrnak (egyms tudtval s egyetrtsvel) tizentezer forintig, a pnztrosnak tezer forintig terjed anyagi gyekben nll dntsi joga van. Akadlyoztatsuk esetn ez a jog a szakkollgium igazgatjt is megilleti.

 6. A Kuratrium tagjait az Alapt, illetve trvnyes kpviseli, a Vgzett Szchenyi Istvn Szakkollgistk Trsasgnak elnke s titkra bzza meg. Dntsk eltt - Alapszablyuk rtelmben - konzultlnak a Szakkollgium igazgatjval.

 7. Az Alaptvny gazdlkodsi tevkenysgrt a Szakkollgium szne eltt a DB-titkr s a gazdasgi felels egytt, egyetemlegesen felels. A Kuratrium lseinek lland meghvottjai. A Szakkollgium gazdasgi felelsnek feladata a kapcsolattarts az Alaptvny knyveljvel.

 8. Az Alaptvny Kuratriumval az igazgat tartja a kapcsolatot, a Kuratrium lseit elkszti, jegyzknyvt, hatrozatait a Szakkollgium irattrban hozzfrhet mdon trolja. A Kuratrium lseinek lland meghvottja.

 9. Az Alaptvny knyvvezetst, adzst, pnzkezelsnek formai ellenrzst nem szakkollgiumi tag knyvel vgzi.

 10. Az Alaptvny pnztrosa az Alaptvny napi pnzgyeit lebonyoltja, kzipnztrt a Szakkollgiumban szletett dntsek alapjn kezeli, az Alaptvny pnzeit naprakszen nyilvntartja. Az Alaptvny pnztrosa a Szakkollgium adminisztrtora.

 11. Az Alaptvny szakszer mkdsnek elsegtsre nem szakkollgiumi tag gazdasgi s jogi tancsad szakembert vehet ignybe.

 12. Az Alaptvny knyvelje s pnztrosa, valamint a tancsad szakemberek - a Szakkollgium megfelel egyedi dntsei alapjn - eseti vagy rendszeres djazsban rszesthetk.

 13. Az Alaptvny bankszmljnak kezelsre a Kuratrium ltal megjellt szemlyek: az igazgat, tovbb a mindenkori DB-titkr, gazdasgi felels, a Szakkollgium adminisztrtora kzl legalbb ketten egytt jogosultak.

 14. A Szakkollgiumban a kltsgvetsi v a foly v oktber 1-tl a kvetkez v szeptember 30-ig tart. Az ves kltsgvetsi terv elksztsnek hatrideje a foly v jnius 15-e, a kuratriumi lsre legksbb szeptember 15-ig kell sort kerteni.

 15. A Szakkollgiumi Gyls flhatalmazza s egyben ktelezi az igazgatt, a DB-titkrt, a Dikbizottsgot, a gazdasgi felelst s a Szakkollgium minden tagjt, hogy az Alaptvny s a Szakkollgium kztti egyttmkds sorn a fenti szablyoknak megfelelen jrjon el.

Kelt Budapesten, 2003. mjus 21-n.

paytopsites.com
femdom-fetish.org
bdsmhub.org
onlyfootfetish.org
onlymilf.org
shemalehub.org
spankbb.org